Menu Zamknij

UPRAWNIENIA:

Posiadane aktualne uprawnienia to m.in.: eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno- pomiarowych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV
NR 658/E/10/83

Eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych kotłów wodnych na paliwa stałe, płynne, gazowe o mocy do 350 KW wraz z urządzeniami pomocniczymi instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 KW urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych o mocy powyżej 50 KW pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw o mocy powyżej 50KW aparatury kontrolno- pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji w/ wymienionych
NR 659/E/10/83

Eksploatacyjne w zakresie obsługi ,konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno- pomiarowych urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu do 5 kPa aparatury kontrolno- pomiarowej, urządzeń do sterowania sieci urządzeń i instalacji w/wymienionych
NR 660/E/10/83

Dozorowe w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych kotłów wodnych na paliwa stałe, płynne, gazowe do mocy 350kW wraz z urządzeniami pomocniczymi instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW urządzeń wentylacji, klimatyzacji, chłodniczych o mocy powyżej 50 kW pomp ,ssaw, wentylatorów i dmuchaw o mocy powyżej 50 kW, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń w/wymienionych
NR 488/D/10/83

Dozorowe w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu do 5kPa ,aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń sterowania do sieci i urządzeń oraz instalacji w/wymienionych plus próby szczelności.
NR 489/D/10/83

Kwalifikacje do zarządzania substancjami kontrolowanymi stosowanymi w klimatyzacji i chłodnictwie oraz konserwacji i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz chłodniczych zawierających substancje kontrolowane. ICOCH-KRAKÓWPRO-INSTAL posiada certyfikat autoryzowanego punktu serwisowego APS SPLIT oraz VRF J w zakresie montażu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych FUJITSU GENERAL
NR 524/F/2009/2010.